Itt vagy
Kezdőlap >

Hatályos: 2023.08.01

Utolsó módosítás: 2024.01.10

1. Bevezetés

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Oláh Gergely egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.sportudvar.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető Sportmédia Műhelyben (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2 Vásárló alatt értendő minden személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magába foglalja a fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) fogalmát. A Fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3 A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

1.4 A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5 A Felek közötti szerződés az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti
igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

Regisztrációjának, illetve a megrendelésének a Webáruházban történő leadásával, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadására szolgáló mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri és fogadja el.

1.6 A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.7 Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője
beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületén a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

2. A Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Oláh Gergely egyéni vállalkozó
Székhely: 4031 Debrecen, István út 119. 8/24.
Postai cím: 4031 Debrecen, István út 119. 8/24.
Nyilvántartási száma: 58632574
Adószám: 48324379-1-29
Bankszámlaszám: 11773384 – 02077477
E-mail: sportudvar@sportudvar.hu
Telefonszám: + 36 20 582 4653

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Név: 3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A
Weboldal: https://megacp.com

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés leadásához regisztrációra van szükség. A megrendelés
során az ahhoz szükséges adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: név, felhasználónév, email cím, jelszó. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak a vonatkozó mező kipipálásával nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 18 éves, és el kell fogadnia az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

3.2. A regisztrációval a Vásárlónak létrejön a felhasználói fiókja, mely lehetővé teszi számára, hogy rendelést adjon le a Webáruházban. A felhasználói fiók tárolja a Vásárló regisztráció során megadott adatait. A felhasználói fiókba a Vásárló által megadott e-mail címmel és jelszóval lehet belépni. A regisztráció a felhasználói fiókba történő belépést követően bármikor törölhető a „regisztráció törlése” gomb megnyomásával.

3.3. A megrendelés leadásakor a számlázás teljesítése érdekében a következő adatok szükségesek: név, lakcím, telefonszám (mobil vagy vezetékes), e-mail-cím, PayPal-számla használata esetén a PayPal alkalmazásban megadott e-mail-cím és jelszó.

3.4 A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a
megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.5 A megadott adatok pontosságáért, helytállóságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért vagy a szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.6 A regisztráció során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok
javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még
nem véglegesítette a regisztrációt, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a
képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást el tudja végezni.
Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF 2. pontjában megjelölt
elérhetőségeken van lehetőség.

3.7 A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a Vásárló a termékhez tartozó
“Sportmédia Műhely” nevű konkrét oldalon ismerheti meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltatóhoz fordulhat az ÁSZF 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A „Sportmédia Műhely” oldalon megjelenő termékleírás tájékoztató jellegű, az elírásokból, pontatlanságokból, illetve a termék összetételének megváltozása vagy egyéb ok miatt a termék címkéjén található információktól, adatoktól történő eltérésekből eredő minden felelősségét a Szolgáltató kizárja.

3.8 A termékek mellett található ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék nettó
vételára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, mivel a Szolgáltató alanyi adómentes egyéni vállalkozó.

3.9 A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenést követően leadott megrendelésekre vonatkozik. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.10 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A módosítás, illetve változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.11 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár, egységár, kiszerelés kerül feltüntetésre a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” forintos vagy “1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron, kiszerelésben értékesíteni, hanem felajánlhatja a termék helyes áron, illetve kiszerelésben történő megvásárlását, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.12 A megrendelés menete:

  • A Vásárló a regisztrációs oldalról a “Regisztráció” gombra történő kattintás után automatikusan a Webáruház fizetési felületére kerül
  • Itt a kiválasztott fizetési mód gombjára történő kattintás után, a fizetési szolgáltató utasításai alapján lehet végrehajtani a vásárlást

3.13 A Vásárló részéről a megrendelés leadása a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét eredményezi.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1 A megrendelni kívánt termékek árának befizetése a következő módon lehetséges: a Weboldalon bankkártyás fizetéssel, mely fizetési mód választása esetén a rendszer automatikusan átirányítja a Vásárlót a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató oldalára, ahol a bankkártyás fizetés lebonyolítható.

4.2 Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi
szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a PayPal szolgáltatás útján a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. A Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártyakibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzatai irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártya adatait nem kezeli. A Vásárló a bankkártyás fizetési szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő a Vásárlónak a www.sportudvar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatait a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. részére továbbítja a fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében:

  • név
  • e-mail-cím

A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában tekinthető meg ezen a linken.

A bankkártyás díjfizetés abban az időpontban teljesített, amikor a teljesítendő összeg a
Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.3 A termék átadását a Szolgáltató mindaddig megtagadhatja, ameddig a vételár megfizetése nem történik meg a Vásárló részéről. A termék tulajdonjoga a termék vételárának megfizetésével és a Vásárló részére történő átadásával száll át a Vásárlóra.

4.4 A megrendelt termék kiszállítása, illetve átvétele a következő módon lehetséges:

  • a Szolgáltató a fizetés teljesítését követően a Vásárlónak a regisztrációkor megadott e-mail-címére küldi el a megvásárolt termékeket, melyek a linkre kattintva érhetőek el

4.5 A szállítási idő a fizetés teljesítésének időpontjától számított 1 nap

5. Elállás

5.1 A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni a Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

5.2 A Fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fogyasztói Szerződés Rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának a joga, amellyel a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége megszűnik. Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Fogyasztó ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási
nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.3 Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6. Panaszkezelés

6.1 A Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az ÁSZF 2.
pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése
minden esetben térítésmentes.

6.2 Szóbeli panasz:
A Fogyasztó szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy a Fogyasztó panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszra adott válasza kíséretben megküldi a Fogyasztónak. A Szolgáltató a panaszt elutasító álláspontját köteles megindokolni.

6.3 Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Fogyasztónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről a Fogyasztót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.
A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. Az írásbeli panaszokat – beleértve a panaszról készült jegyzőkönyvet is –, továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató három évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

6.4 Jogorvoslat
6.4.1. Amennyiben a Fogyasztó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a
panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, vagy egyébként a
Fogyasztó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy a Fogyasztó
(i) a fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve
(ii) a békéltető testülethez fordulhat, vagy
(iii) jogait bíróság előtt érvényesítheti a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

6.4.2 A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli, és megindításának a feltétele, hogy a Fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

6.4.3 A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat első fokon a fővárosi és megyei
kormányhivatalok látják el, melyek listája a http://www.kormanyhivatal.hu címen érhető el.

A békéltető testületek elérhetőségei és a békéltető testületek eljárásával kapcsolatos
bővebb információ a https://bekeltetes.hu címen található.

A Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság és békéltető testület
elérhetőségei az alábbiak:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.
Telefonszám: 06 52 533 924
E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06 52 500 710, 06 52 500 745
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

6.4.4 A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panasza bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.sho
w&lng=HU

7. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartja szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja ide kattintva.

8. Záró rendelkezések

8.1 A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasolt, hogy a
Vásárló tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és kémvédelmi szoftvereket
friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2 A Weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% fölötti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Weboldalon megjelenő adatokat a Szolgáltató MSSQL és MySQL adatbázisban tárolja. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz a Szolgáltató processzorba épített hardveres támogatást használ.

8.3 A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett
be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.4 Az ÁSZF a Weboldalon közzétett időpontban lép hatályba. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, az erről szóló tájékoztatást a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően a Weboldal felületén közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre vonatkoznak.

8.5 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.

I. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (a vállalkozás neve, posta címe, telefonszáma, e-mail-címe) :

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja (papíron tett nyilatkozat esetén a megfelelő rész aláhúzandó, elektronikusan tett nyilatkozat esetén megjelölendő, pl. kiemeléssel) :

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt.:

Fel