Zöld Olimpia: Mit tesznek a lovaglásban?

person horseback riding outdoors

A nyári olimpiai sportágaknak a fönntarthatóság és a környezetvédelem kérdéseire adott válaszait bemutató Zöld Olimpia cikksorozat keretében ebben az írásban a lovaglás kerül terítékre. Kiderül, hogy a lovas sportágakban mit tesznek a zöldebb működés érdekében és hogyan igyekeznek csökkenteni a sportágak nem kicsi lábnyomát.

A legtöbb nyári olimpiai sportághoz hasonlóan a lovaglás különböző szervezetei, köztük az Európai Lovas Szövetség (EEF) is csatlakozott az ENSZ A Sport a Klímaakcióért elnevezésű kezdeményezéséhez, melynek aláírói különböző vállalásokat tettek, amelyeket a Zöld Olimpia korábbi cikkeit olvasók már kívülről fújhatják: karbonsemlegesség, a klímaváltozás negatív hatásainak mérsékléséhez történő hozzájárulás stb.

Az EEF is követi ezeket a célokat, hiszen a lovassportok világa is bőven tud mit tenni a zöldebb jövő érdekében. A szövetségen belül munkacsoport működik, melynek feladata a fönntarthatósággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedések kidolgozása és végrehajtása.

2022-ben és 2023-ban lefektették ennek a nagy folyamatnak a három alappillérét, amelyek segítségével a szövetség és a nemzeti tagszövetségek is megkezdhetik a zöld átállást.

Az 1. pillér az EEF zöld politikája. Ez a szabályzat világos összefoglalást ad a szövetség célterületeiről a környezeti fenntarthatóságon belül, és vonatkozik az EEF egészére kiterjedő tevékenységekre és tagjaira is.

A 2. pillér a zöld magatartási kódex. Ez a dokumentum megosztja a környezetvédelmi elképzeléseket és prioritásokat az összes EEF-rendezvény rendezvényszervezőivel annak érdekében, hogy a rendezvények környezeti és társadalmi hatását folyamatosan javítani lehessen.

A 3. pillér a professzionális versenyeken foglalkoztatott lovak karbonlábnyomának csökkentése és folyamatos megfigyelése. Ez az eszköz először kínál szabványosított megközelítést a professzionális sportlovak szénlábnyomának kiszámításához, egy könnyen használható, „Patanyom” nevű eszközzel.

A szövetség elképzeléseinek megvalósítása érdekében erőfeszítéseit két irányba összpontosítja: saját működésére, illetve a tagszövetségek támogatására saját stratégiájuk kidolgozásában, működésük megváltoztatásában. Az EEF célja, hogy a zöld politika segítségével új szabványt teremtsen Európában a lovas sportok és események területén.

Az tagadhatatlan tény, hogy a lovaglás, mint sportág, jelentős hatással van a környezetre. Az éghajlatváltozás korunk egyik legégetőbb problémája a biológiai sokféleség csökkenésével és a szennyezéssel együtt – áll a szövetség zöld politikájának bevezetőjében. A megoldás részeként fontos szerepet játszik a sport, és ez alól a lovassport sem kivétel.

Az EEF környezetvédelmi víziója az, hogy „cselekvéssel inspiráljon és szorgalmazza az értelmes pozitív környezeti változást az európai lovas közösségen belül és azon kívül is.” Az EEF célja, hogy elképzelését megvalósítsa azáltal, hogy foglalkozik a termékek környezeti hatásaival, olyan betekintést nyújt, amely változásokat idéz elő, és elősegíti a fenntarthatóság kultúráját a lovas közösségen belül.

Az EEF a következő hét pontot fogalmazta meg, mint elérendő célt:

  • Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
  • A felelős erőforrás-felhasználás elősegítése
  • A hulladék mennyiségének csökkentése, a hulladék minél nagyobb hányadának újrahasznosítása
  • A felelős vízfogyasztás előmozdítása
  • A helyi biológiai sokféleség védelme
  • A technológiai fejlesztések és innovációk előmozdítása
  • Tisztességes és igazságos etikai normák létrehozatala

Első lépésként azt kell megérteni – áll az anyagban -, hogy milyen és mekkora hatást gyakorol egyfelől a lovaglás a környezetre, másfelől a környezeti változások (különösen az éghajlati jelenségek) a lovaglásra. A szövetség elkötelezett amellett, hogy támogassa a lovas közösségeket fönntarthatósági teljesítményük javításában.

Az EEF együttműködik a lovas közösséggel, a rendezvényszervezőkkel, a szponzorokkal és más érdekelt felekkel, hogy megfeleljen a zöld politikában foglaltaknak.

Mitől lesz fönntarthatóbb a lovaglás?

Az Európai Lovas Szövetség tavaly májusban indította el webinárium-sorozatát, melynek első részében a fönntarthatósági stratégia volt a téma. Az első eseményen az előadók és a nemzeti szövetségek paneltagjai találkoztak, hogy megvitassák a stratégia felépítésének jelenlegi állapotát és követelményeit, valamint kézzelfogható akciókat. Az EEF elnöke, Theo Ploegmakers világos üzenetet fogalmazott meg a résztvevők köszöntésével: „Európa a reflektorfényben van, és fel kell készülnünk arra, hogy megmutassuk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntartható szektor legyünk, hiszen a fenntarthatóság nem csak a sportra vonatkozik, hanem mindannyiunkra hatással lesz. A sport, tenyésztés, szabadidős lovaglás, lovasiskolák és így tovább. A lóágazat minden érdekeltjének vállalnia kell a felelősségét”.

Amanda Curtis, az EEF fenntarthatósági stratégiájának szakértője a jelenlegi éghajlati problémák és a Párizsi Megállapodás céljainak áttekintésével kezdte, beleértve a hőmérséklet-emelkedés 1,5°C-ra való korlátozását, valamint néhány meglévő stratégiát, amelyet a sport e területek kezelésére alkalmaz.

Jim Eyre a brit és Denis Duggan az ír szövetség részéről csatlakozott egy panelhez Ruth Dancerrel, a White Griffin fenntarthatósági tanácsadó cég igazgatójával. A két szövetség jelenleg kutatásokat folytat az érdekelt felek és a jelenlegi állapot feltérképezése érdekében, hogy ajánlásokat dolgozzon ki és környezetvédelmi politikát alakítson ki. Denis az éghajlati kérdések megközelítéséről beszélt; „Nem arról van szó, hogy Európa öt legnagyobb show-ja fenomenális lépéseket tesz, és senki más nem tesz mást, hanem arról, hogy mindenki megteszi, amit tud, bármi legyen is az.”

A két szövetség számára egyértelmű tanulság az, hogy most kell elkezdeni a munkát, „bár úgy tűnik, korán kezdtük, valójában nem kezdtük el elég korán” – mondta Jim Eyre, miközben a kutatási folyamat és a stratégiára vonatkozó ajánlások megfogalmazása több hónapig tart.

A megbeszélések számos kulcstémát érintettek, köztük a fenntarthatóság szerepét a társadalmi engedélyek kidolgozásában, amihez Jim Eyre a következőket fűzte: „A ló jólétének első helyen kell állnia, de úgy gondolom, hogy ennek a környezetvédelmi, fenntarthatósági tényezőnek egy másik pillére a szociális háttér, és ezt a jogot biztosítanunk kell a környezet és az állatok holisztikus törődésének demonstrálásához”. Ezt Denis Duggan is megismételte, aki hozzátette: „ez mind a holisztikus megközelítés része”, utalva a „társadalmi dimenzióra, a környezeti dimenzióra és a gazdasági dimenzióra”, amellyel egyensúlyt kell találni.

A beszélgetést lezárva Ruth Dancer világos üzenetet fogalmazott meg: „Az egymás közötti együttműködés kulcsfontosságú, rengeteg információ van odakint, amire most szükségünk van, hogy megtudjuk, ki mit tud, ki mit csinált már, és tanuljunk egymástól”.

A második webinárium a “Lépések a fönntarthatóságban” címet viseli. Ebben a tananyagban az üvegházhatású gázok kibocsátásával és ennek a lovakra gyakorolt hatásaival ismerkedhettek meg az érdeklődők.

Ezt a webináriumot Theun Vellinga, Iris Huisman és Hassan Pishgar Komleh, a Wageningeni Egyetem kutatói tartották. Egy új tanulmányt vezettek, amely a lovak szénlábnyomát és a lovak teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásához hozzájáruló tényezőket méri. Előadásukban a Hoofprint tanulmány vázlatát közölték, és a legfontosabb eredmények, amelyek kiemelik a szállítást, a takarmányozást és a trágyakezelést, alapvetően hozzájárulnak a lovak összes ÜHG-kibocsátási pontszámához. Az általuk létrehozott eszköz azt mutatja, hogy a takarmány típusában és mennyiségében, a legelőben, a képzésben és az utazásban bekövetkezett változások egyértelmű és mérhető következményekkel járnak a teljes ÜHG-kibocsátásra vonatkozóan.

Az adatok megvitatását követően Nat Waran professzor, vezető kutató és a Lóetikai és Jóléti Bizottság elnöke segített megérteni mindenki számára mindazt, amit a kutatók elmondtak. Ezt követően arról elmélkedett, hogyan változik az emberi viselkedés a társadalmi viszonyok és folyamatok alakulásával összefüggésben, s milyen változásokat kell elérni annak érdekében, hogy az éghajlati válságot mérsékelni lehessen.

Látszik ezekből az idézett dolgokból, hogy a lovassportok világa (legalábbis európai szinten) még az út elején jár, de azt már jól látni, hogy ezen a területen is lehet mit tenni a zöldebb jövő érdekében. Reméljük, hogy sikerülni fog.

A Zöld Olimpia cikksorozat korábbi írásai ide kattintva érhetők el.

A kiemelt kép forrása: Pexels

Leave a Reply