A bíróságon van az újpesti címercirkusz

Az Újpesti Torna Egylet minden tőle telhető lépést megtett és a jövőben is meg fog tenni a címer visszaállítása érdekében – tájékoztatta a klub az MTI-t, arra a hírre reagálva, miszerint újpesti szurkolók egy csoportja a cégbírósághoz fordult az ügyben. Mint ismert, az Újpest labdarúgócsapatának belga tulajdonosa a nyáron új címert készítetett a fociklub számára, a logó azonban finoman szólva sem nyerte el a drukkerek, de még a nem Újpest-hívők tetszését sem.

A lila-fehér szurkolók a közelmúltban felzúdultak, hogy az Újpest FC többségi tulajdonosa, Roderick Duchatelet megváltoztatta a klub címerét. A drukkerek felháborodása odáig fajult, hogy az Újpest–Videoton mérkőzésen egy néző WC-fedelet dobott be a pályára. Tény, nem ez a legmegfelelőbb eszköze a tiltakozásnak – még akkor sem, ha az új címer a szurkolókat leginkább egy WC-ülőkére emlékezteti.

Ám az Újpest-szimpatizánsok nem csupán partizánakciót hajtottak végre, hogy 132 éves klubjuk régi címerét visszaállítsák: egyrészt levelet írtak az Újpesti Torna Egylet klubigazgatójának, Őze Istvánnak, másfelől civil személyek törvényességi felügyeleti eljárás megindítása iránti kérelemmel fordultak a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához. Ez utóbbi, az Újpest 1885 Futball Kft. elleni beadvány két részre bontható – adta hírül a Nemzeti Sport Online.

Egyfelől a kérelmezők az eredeti arculati elem (a címer) jogellenes megváltoztatását kifogásolják. Az érvelés tartalmazza, hogy az eredeti társasági szerződést nem módosították, a változtatáshoz pedig a közgyűlés százszázalékos szavazati aránya szükséges – ám az Újpest 1885 Futball Kft. nem hívott össze az ügyben rendkívüli közgyűlést. Márpedig az Újpest 1885 Futball Kft. alapító társasági szerződése kimondja, a labdarúgócsapat arculatának megváltoztatásához a kisebbségi tulajdonos UTE hozzájárulása is szükséges.

A beadvány álláspontja szerint az Újpest 1885 Futball Kft. 2017 júliusában úgy változtatta meg a címert, hogy a kft. egyik tagja, az UTE erről nem dönthetett, s ezzel a hatályos társasági szerződésben foglaltak nem teljesültek (százszázalékos szavazati arány szükséges a címer megváltoztatásához). A beadvány készítői a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó paragrafusaira hivatkozva kérik a törvényességi felügyeleti eljárás megindítását és lefolytatását. Ha a bíróság törvénytelenséget állapít meg, a kérelmezők az eredeti állapot (címer) visszaállítását követelik.

A szurkolók arról is tudomást szereztek, hogy a cégjogtárból 2017. szeptember 11-én lekért cégkivonat pénzügyi beszámolója alapján az Újpest 1885 Futball Kft. törzstőkéje a 2016. évi mérlege alapján a felére csökkent, ennek ellenére a társaság vezetősége semmilyen intézkedést sem tett az ügyben, noha ez jogszabályi kötelezettsége lett volna.

A beadvány készítői a történtek miatt a polgári törvénykönyv erre vonatkozó paragrafusa alapján magyarázatot várnak. Ezt akkor is indokoltnak tartják, ha a labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaságnak nem tagjai, de álláspontjuk szerint a cégbíróságnak – ha a történtekről tudomást szerez – hivatalból is eljárást kell indítania.

Az Őze Istvánnak megfogalmazott levél tájékoztatja a klubigazgatót a cégbíróságnál tett lépésekről, egyben arra kérve, hogy álljon a kezdeményezés mellé, és az UTE engedélyezze a kft.-nek a (régi) címer térítésmentes használata mellett (legalább határozott időre) ingyenes hasznosítását. A szurkolók úgy vélik, ha az egyesület megteszi ezt a gesztust, az Újpest FC-nek nem lenne érve az új címer bevezetésére.

Ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy az UTE anyagi kárt nem szenvedne, mert a címer hasznosításából eddig sem volt érdemi bevétele. A beadványt szignáló újpesti szimpatizánsok célja a régi címer visszaállítása úgy, hogy közben rendeződjön a viszony az UTE és az Újpest FC között. Azért terelik jogi útra észrevételeiket, mert ugyan az UTE indított pert, ám abban fő követelésként azt tette meg, hogy az Újpest 1885 Futball Kft. a címercserével megsértette a jó hírnevét, illetve további, a törvényben nem nevesített személyiségi jogait, holott elsődlegesen cégjogi eljárást kellett volna kezdeményezni.

A szurkolók egy részének a Nemzeti Sport szerkesztőségébe eljuttatott álláspontja kapcsán felvetődik a kérdés: vajon az egylet jogászai ezt nem tudták?

„Nem tisztem a jogászkollégák munkáját kritizálni, de úgy gondolom, a helyes megoldás mindenképpen a cégjogi eljárás lett volna – válaszolta az NSO megkeresésére az ügyet képviselő ügyvéd, egyben Újpest-szurkoló, dr. Bodnár Attila, aki arra is kitért, hogy semmiféle pénzügyi tranzakcióra vonatkozó következtetést nem akartak levonni abból a tényből, hogy a kft. törzstőkéje a felére csökkent. – Egyszerűen arról van szó, hogy a tulajdonosok figyelmen kívül hagyják a magyar jogszabályokat. A törzstőke csökkenésre azért is hívjuk fel a figyelmet nehogy a klubunkat bármilyen hátrány érje az NB I-es licenc kérdésében”.

Mindezekre reagálva adott ki ma közleményt az UTE, amiben leszögezik, az egyesület minden tőle telhető lépést megtett és meg fog tenni a címer visszaállítása érdekében.

Az egyesület három pontban foglalta össze az eddigi jogi lépéseket:

„1. Pert indítottunk az Újpest 1885 Futball Kft.-vel szemben személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezményeinek levonása érdekében. Az ügyben jogerős ítélet nem született, mivel az elsőfokú ítélet ellen Egyesületünk fellebbezést nyújtott be.

2. Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeztünk 2017. szeptember 28-án az Újpest 1885 Futball Kft. törvényes működésének helyreállítása érdekében a címer jogellenes, a társasági szerződés pontjaival ellentétes megváltoztatása miatt. Egyelőre még a Cégbíróság nem hozott döntést.

3. Taggyűlés összehívását kezdeményeztük a címer megváltoztatása folytán kialakult jogellenes állapot rendezése érdekében, mely indítványunknak azonban az ügyvezető nem tett eleget, Egyesületünk pedig mivel 5%-nál alacsonyabb tulajdoni hányaddal rendelkezik, ebben a tárgykörben törvényességi felügyeleti eljárás útján sem tudja kikényszeríteni a taggyűlés összehívását.”

Az Újpesti TE egyben jelezte, a fentieken túlmenően számos fórumon nyilvánvalóvá tette, hogy a címer megváltoztatásával nem ért egyet, az ellen tiltakozik, „azt rosszhiszemű, jogellenes, az újpesti közösség tradícióit súlyosan sértő döntésnek tartja”.

A védjegyhasználattal kapcsolatban a klub arról tájékoztatott, hogy 10 éves, határozott idejű védjegyhasználati szerződés van hatályban a címert is tartalmazó védjegy használatáról a klub és az Újpest 1885 Futball Kft. között.

„Egyesületünket az Újpest 1885 Futball Kft. soha nem kereste meg azzal, hogy a szerződés feltételeivel bármilyen aggálya lenne, soha nem kezdeményezett módosítást egyetlen rendelkezésével kapcsolatban sem” – áll a közleményben, amely azzal zárul, hogy az egyesület – bár a 3.25 százalékos üzletrész szűk mozgásteret jelent számára – változatlanul mindent megtesz annak érdekében, hogy a történelmi címer visszaállításra kerüljön”.

Az újpesti egyesület szerint az érintett szurkolókat – akik a cégbírósághoz fordultak – több alkalommal meghívták a témával kapcsolatos tájékoztatóra, „de ott a levél írója nem jelent meg, így nem tudhatott az általunk tett intézkedésekről”.

Az Újpest FC július 3-án mutatta be az új címert, a labdarúgócsapat honlapja szerint a több ezer beküldött szurkolói voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között.

A szurkolók tüntetésen követelték a régi címer visszaállítását, az UTE pedig kisebbségi tulajdonosként nem járult hozzá a változtatáshoz. Az anyaegyesület felszólította a labdarúgóklub vezetőit – Gyarmati Eszter akkori ügyvezetőt és Roderick Duchatelet tulajdonost –, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a törvénysértő címerhasználatot, és már akkor jelezte, hogy ellenkező esetben „jogi úton védi meg az újpesti professzionális labdarúgás tradícióját”.

Duchatelet július 20-án sajtótájékoztatón kijelentette, nincs visszaút, marad a lila-fehérek új címere. Hozzátette, a klub fejlődése, a brand, illetve a logóhasználati jog miatt volt szükség a változtatásra.

A fő fotó forrása: csakfoci.hu

Leave a Reply